Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт. Використання даного сайту, в тому числі заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів / послуг з використанням даного сайту означає Вашу згоду з умовами даного Угоди.

Терміни, що вживаються в даному Угоді:

- Адміністрація - адміністрація веб-сайт інтернет-магазину https://magicnail.com.ua

- Сайт - веб-сайт інтернет-магазину https://magicnail.com.ua, включаючи всі веб-сторінки; власником інтернет-магазину є «MagicNail».

- Угода - це угоду користувача.

- Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про реалізовані їм товари / послуги. Продавцем може бути як Адміністрація так і будь-яка особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товар / послуги такої особи. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Одержувачу (акті прийому-передачі або інших документах, що підтверджують факт передачі Товару Одержувачу).

- Товар - товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні і нематеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на Сайті.

- Користувач - особа, переглядати інформацію на Сайті і / або замовляє та / або отримує Товари з використанням інструментів Сайту. Одержувач і Платник є Користувачами.

- Замовлення - звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати Товар, а також сукупність Товарів, замовлених Користувачем.

- Платник - особа, яка оплачує Замовлення.

- Одержувач - особа, зазначена Платником в якості особи, уповноваженої отримати Товар згідно Замовлення. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Платник.

- Пропозиція - інформація, розміщена на Сайті про конкретний Товарі, який може бути придбаний споживачем. Пропозиція включає в себе: інформацію про самий товар, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару споживачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ.

1.1. Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж Товарів Продавцями.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту Користувач вважається приєдналася до цієї Угоди.

1.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті.

1.4. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак, Користувач після ознайомлення з Пропозицією вправі зробити оферту Продавцю (Продавцям) шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, зазначених в Пропозиції.

1.5. Користувач розуміє, що його оферта перенаправляється Адміністрацією Продавцю, заданої Адміністрацією. Дане положення жодним чином не означає, що Адміністрація діє як агент Продавця і / або приймає на себе будь-яку відповідальність за виконання Замовлення Продавцем.

1.5. Оферта вважається прийнятою Продавцем якщо останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених офертою Користувача.

1.6. Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічній офертою і має бути прийнято Користувачем. Прийняттям зустрічній оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару на умовах, обумовлених зустрічній офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі товару Покупцеві.

1.7. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання і прийняття Товару Одержувачем.

1.8. Не вважається прийняттям Продавцем Пропоновані можливості Користувача напрямок Продавцем і / або Адміністрацією засобами електротехнічної (sms-інформування, електронна пошта, телефон і т.п.) або іншого зв'язку повідомлення Продавця / Адміністрації про одержання Замовлення Користувача і / або про терміни його отримання і / або про ціну Товару. Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем оферти Користувача (але не про її прийнятті) і містить відтворення умов оферти, наданої Користувачем.

1.9. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачеві в разі невідповідності фактичних умов оферті, є надання Користувачеві (Одержувачу) права відмовитися від отримання і прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо сума фактично були сплачені Платником). Одержувач має право скористатися даним правом до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару (в т.ч. документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачу).

1.10. Моментом отримання і прийняття Товару Одержувачем є момент (в залежності від того, який настав раніше):

- підписання Одержувачем акту прийому-передачі Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Одержувачу), або

- підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, що містив Товар, або

- фактичне отримання Одержувачем Товару і вчинення Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар і покинув пункт видачі товару і т.п.).

1.11. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР.

1.11.1. Інформація в Товарі міститься на самому Товарі, його упаковці, в товаросупровідних документах на Товар. Інформація про товар також може надаватися дистанційно (по телефону, шляхом розміщення інформації про товар на Сайті). Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про товар за допомогою засобів дистанційного зв'язку 063 6443535.

1.11.2. При отриманні Товару, до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару, Одержувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про товар, що міститься на Товарі і / або упаковці та / або в товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про товар Одержувач зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв'язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.

1.11.3. Ціна на Товар, зазначена в Пропозиції, є орієнтовною.

1.12. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

1.12.1. Сайт є платформою для розміщення Пропозицій Продавцями. У зв'язку з цим, Адміністрація (крім випадків, коли Адміністрація є Продавцем) не несе будь-якої відповідальності перед Користувачами (Платниками, Одержувачами) за виконання Замовлення Продавцями і пов'язані з цим питання, в тому числі, але не виключно: за відповідність умов Пропозиції фактичних умов продажу Товарів, за відсутність Товару, за прострочення доставки Товару, за якість Товару, за належне виконання гарантійних зобов'язань Продавцями і / або виробниками.

1.12.2. Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцями, в тому числі після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначати і змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Одержувачу.

1.12.3. У разі старіння матеріалів (в т.ч. умов Пропозиції) на Сайті Адміністрація не зобов'язується оновлювати їх. Адміністрація ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

1.12.3. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними в Пропозиції обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).

1.12.5. У будь-якому випадку, сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Одержувачу) в зв'язку з порушенням його прав при використанні Сайту (в т.ч. в зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена сумою в десять гривень.

1.12.6. На Товари, на які встановлено гарантійний строк, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених в гарантійному талоні і / або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України на Товар повинен бути встановлений гарантійний термін, але він не встановлений виробником, гарантійний термін на такий Товар вважається рівним трьом дням.

1.3. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточне (неправильне) вказівку даних в замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару по невірному адресою або видачу Товару неналежного Одержувачу, все пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати Товару (проводити залік зустрічних вимог).

2. Зобов'язання сторін.

2.1. Користувач зобов'язується уважно ознайомитися з даною Угодою. У разі незгоди з його умовами Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту.

2.2. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як порушують українське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів сайту.

2.3. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від правовласників.

2.4. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України і загальноприйнятих норм моралі та моральності.

2.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

2.8. Користувач розуміє, що Продавці є окремими суб'єктами господарювання, які не підконтрольними Адміністрації. Користувач усвідомлює, що Адміністрація не має будь-яких повноважень щодо впливу на виконання Продавцями своїх зобов'язань щодо прийняття та / або виконання Замовлення, а також зобов'язань, що виникають після продажу Товару

3. ПОРЯДОК ОБМІНУ І ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ОДЕРЖУВАЧЕМ (СПОЖИВАЧА, ПЛАТНИКОМ).

3.1. Обмін і повернення Товару (в тому числі, при розірванні договору купівлі-продажу), в порядку Закону України «Про захист прав споживачів», здійснюється за адресою:
г. Киев, пр-т Правди 64.

3.2 При отриманні Товару поштою, повернення такого Товару (в тому числі, при розірванні договору купівлі-продажу), здійснюється поштою, за наступною адресою:
04108 м Київ, пр-т Правди 64. Одержувач: представник «MagicNail».

3.3. При обміні і поверненні, Товар слід відправити в повній комплектації, приклавши до нього також наступні документи:
- Заява на обмін або повернення грошових коштів, із зазначенням причин;
- Акт прийому передачі (Складальний лист);
- Гарантійний талон.

4. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

4.1. Реєструючись або оформляючи замовлення в інтернет-магазині MagicNail, Ви погоджуєтесь прийняти інструкції, описані в цій Політиці конфіденційності. Мета цієї Політики конфіденційності проінформувати Вас про порядок збору, зберігання і обробки персональних даних та інформації, що надається Вами за допомогою цього інтернет-ресурсу.

Політика конфіденційності поширюється на «персональні дані та відомості», які збираються нами під час відвідування Вами інтернет-ресурсу і заповнення будь-яких форм зворотного зв'язку.

«Персональні дані і відомості» означають дані, які ідентифікують особисто Вас, як окремо, так і в комбінації з іншою інформацією, доступною нам. Приклади персональних відомостей включають в себе Ваше ім'я, адреса, адреса електронної пошти, телефон та інші відомості, які Ви можете надавати, коли користуєтеся нашим інтернет-ресурсом.

Використовуючи наш інтернет-ресурс, Ви погоджуєтеся на умови описані в цій Політиці конфіденційності. Якщо Ви не згодні з цією Політикою конфіденційності, просимо не користуватися наведеними вище інтернет-ресурсом. Ми залишаємо за собою право в будь-який час вносити зміни в цю Політику. Будь-які зміни вводяться в дію викладом її в новій редакції. Ми рекомендуємо регулярно знайомитися з оновленнями цієї Політики, щоб бути в курсі будь-яких змін і можливого порядку використання Вашої інформації.

4.2. Персональні дані та відомості, що збираються за допомогою інтернет - ресурсів

Персональна ідентифікаційна інформація означає інформацію, яка дозволяє нам конкретно знати, хто Ви є. Персональні відомості надаються при замовленні товарів і послуг, реєстрації аккаунта і отримання нами коментарів. Наприклад, ці відомості можуть включати в себе Ваше ім'я, адреса (як юридичний, так і фактичний), адреса електронної пошти, телефон, відомості про продукцію та інтереси. Дана інформація може зберігатися в наших контактних або адміністративних базах даних у зв'язку зі співробітництвом з Вами або з урахуванням того, що, на нашу думку, Вам може бути цікаво отримувати від нас матеріали про нашу діяльність та послуги. Це дозволяє нам більш ефективно управляти нашими відносинами, удосконалювати наші інтернет - ресурси і послуги, пропоновані Вам, а також здійснювати таргетування матеріалів, які ми можемо направляти Вам, за інтересами.

Неперсоніфікована идентификаційна інформація означає інформацію виключно статистичного характеру, яка сама по собі не ідентифікує конкретних фізичних або юридичних осіб, і яка залежить від відвідувань Вами інтернет-ресурсів. Наприклад, ця інформація може включати в себе домен, з якого Ви здійснюєте доступ до інтернету, дату і час доступу до інтернет - ресурсів, а також адреса веб-сайту, з якого Ви по посиланню перейшли безпосередньо на інтернет-ресурси. Ця інформація використовується в зведеної формі для підвищення корисності і привабливості інтернет - ресурсів для користувачів.

4.3. Файли cookies і аналогічні технології

Ми використовуємо файли cookies та інші веб-технології для збору інформації і підтримки певних функцій наших інтернет-ресурсів. Наприклад, ми використовуємо ці технології для:

- збору інформації про способи використання наших інтернет-ресурсів відвідувачами: відвідуваних сторінках, на яких використовуються посилання і тривалість перебування на кожній сторінці;

- визначення ефективності наших рекламних кампаній і управління ними;

- підтримки функцій наших інтернет - ресурсів, наприклад, для усунення необхідності повторно вводити вхідні дані, які вже знаходяться в нашій базі даних, або повторно ставити налаштування, вже задані при повторних відвідинах наших інтернет - ресурсів; для персоналізації роботи з нашими інтернет-ресурсами.

Зазвичай інформація, яку Ви надаєте за допомогою зазначених веб-технологій, не дозволяє ідентифікувати Вас особисто. Якщо Ви не хочете отримувати файли cookies, то Ви можете настроїти у Вашому браузері відхилення цих файлів. Крім того, Ви також можете видалити наші файли cookies після виходу з інтернет-ресурсу. Хоча Ви не зобов'язані завантажувати файли cookies при відвідуванні наших інтернет - ресурсів, якщо Ви налаштували відхилення файлів cookies у Вашому браузері, Ви не зможете користуватися всіма функціями наших інтернет - ресурсів.

4.4. Використання MagicNail Вашої персональної інформації

Зазвичай ми використовуємо персональну інформацію, зібрану за допомогою наших інтернет - ресурсів для:

- надання інформації про товари і послуги;

- безпеки та запобігання шахрайству;

- ефективного клієнтського обслуговування;

- персоналізації використання наших інтернет - ресурсів;

- відображення персоналізованої реклами при відвідуванні наших інтернет - ресурсів;

- надання Вам спеціальних пропозицій та іншої інформації, яка, на нашу думку, може бути цікава Вам (але тільки з Вашого дозволу)

- надання Вам відомостей і повідомлень про використання Вами наших інтернет - ресурсів;

- надання Вам запрошень взяти участь в опитуваннях і надати нам Ваші коментарі;

- кращого розуміння Ваших потреб і інтересів;

- вдосконалення контенту, функціоналу і зручності інтернет - ресурсів;

- вдосконалення наших товарів і послуг;

- вдосконалення наших маркетингових та рекламних заходів;

- для реалізації логістичних послуг ТОВ "Нова пошта", іншим транспортно-експедиторських і кур'єрської організаціям

- будь-яких інших цілей, зазначених у чинному повідомленні про конфіденційність або інших угодах між MagicNail і Вами.

4.5. Надання MagicNail загального доступу до Вашої персональної інформації

- Постачальники послуг. Ми надаємо доступ до персональної інформації компаніям і організаціям, які надають послуги від нашого імені, наприклад, компаніям, які надають нам допоміжні послуги (включаючи процесингові послуги, послуги центру обробки даних і послуги веб-хостингу), або які допомагають нам здійснювати збут наших товарів і услуг.- Усередині MagicNail Ми надаємо доступ до персональної інформації, яка збирається за допомогою наших інтернет-ресурсів працівникам MagicNail або іншим афілійованим організаціям MagicNail з метою перехресного маркетингу і в інших цілях. Якщо Ви проти надання загального доступу до Вашої персональної інформації іншим підрозділам MagicNail, Ви маєте право в будь-який час відмовитися, надіславши письмове повідомлення на електронну адресу magiynails@gmail.com

4.6. Нормативно-правова відповідальність, захист наших прав і прав інших осіб.

 Ми маємо право розголошувати персональну інформацію, коли ми вважаємо, що розголошення відповідає законодавству, постанові суду або порядку. Ми також вправі розголошувати персональну інформацію для запобігання та розслідування можливих злочинів, включаючи шахрайство або крадіжки персональних даних, для примусового виконання або застосування наших умов користування онлайновими ресурсами або інших угод, а також для захисту своїх власних прав або майна або прав власності або безпеки наших користувачів чи інших осіб.

- Сукупна інформація. Ми маємо право надавати доступ до демографічної або опитувальний інформації третім особам, однак така інформація буде анонімну форму і не містить ніяких особистих даних і відомостей. Сукупна інформація, до якої ми надаємо доступ, може включать в себе анонімну інформацію, яка збирається за допомогою використання файлів cookies та інших аналогічних технологій відстеження, як описано в розділі «Файли cookies і аналогічні технології».

- Ми залишаємо за собою право розголошувати Вашу особисту інформацію відповідно до цієї політики конфіденційності, з якою Ви погодилися.

- Ви в будь-який час можете виключити себе з наших прямих маркетингових розсилок, відправивши електронного листа або письмове повідомлення на електронну адресу magiynails@gmail.com. Просимо вказати Ваші ПІБ, адресу та електронну адресу, щоб ми могли знайти Вас в наших списках розсилки. Після отримання нами необхідної інформації ми видалимо Вас з наших списків розсилки. Просимо дати нам достатньо часу на виконання Вашого вимоги.

4.7. Публічна оферта

- Користуючись інтернет-ресурсами компанії, а також запальні форми зворотного зв'язку я даю однозначну згоду на обробку своїх персональних даних, а саме: прізвища, імені, по батькові, адреси електронної пошти, номери телефону, MagicNail з метою здійснення маркетингової діяльності та діяльності з просування товарів і послуг реалізованих через MagicNail, досліджень ринку і споживчого попиту, на наступних умовах:

- Надані мною персональні дані, в межах зазначеної вище мети обробки персональних даних, можуть бути передані афілійованим особам контролера даних, а також іншим особам, які мають договірні відносини з контролером даних і здійснюють рекламні, маркетингові заходи тощо.

- Ця згода дійсно протягом терміну, необхідного для реалізації передбаченої нею мети обробки персональних даних, і може бути відкликана шляхом подання відповідного повідомлення контролеру даних на електронну адресу magiynails@gmail.com. Відгук цієї згоди тягне припинення обробки моїх персональних даних.

- Я повідомлений (а) про контролера моїх персональних даних, склад та зміст, мету обробки моїх персональних даних та осіб, яким передаються мої персональні дані. Поширення, передача і надання доступу до персональних даних іншим особам в рамках цієї згоди не зажадають отримання окремого згоди на такі дії або надання мені окремого повідомлення.

- Будь-які звернення щодо обробки моїх персональних даних повинні бути спрямовані на адресу Контролера даних.

- Я повідомлений (а) про те, що маю права суб'єкта персональних даних, передбачених ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI.

5. Інші умови.

5.1. Користувач має право призначити Одержувачем придбаного Товару третя особа. В цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації отримувача і доставки йому Товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

5.2. Для видачі Товару Одержувачу останній зобов'язаний пред'явити при отриманні Товару документ, що засвідчує особу (паспорт).

5.3. При отриманні Товару Одержувач зобов'язаний розписатися в документах, що підтверджують отримання Товару.

5.4. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з ним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

5.5. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрації Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

5.6. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності інших положень Угоди.

5.7. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на які охороняються відповідно до законодавства матеріали Сайту. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.